Privacy statement

Stadtwerke Nettetal

Stadtwerke Nettetal GmbH is blij met uw interesse voor onze producten en uw bezoek aan deze website. Privacy en gegevensbescherming van klanten en internetgebruikers hebben voor Stadtwerke Nettetal GmbH hoge prioriteit. Daarom is ook de bescherming van persoonsgegevens van de users in al onze bedrijfsprocessen heel belangrijk.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Duitse wet op de privacybescherming (Datenschutzgesetz, BDSG) en de telecommunicatiewet (Telemediengesetz, TMG), alsmede, met ingang van 25-05-2018, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hier in het bijzonder met de beginselen uit artikel 6, lid b of f) willen we u hieronder informeren over de manier, omvang en het doel van de registratie, verwerking en het gebruik van de voor uw registratie en het plaatsen van bestellingen vereiste persoonsgegevens alsmede het recht tot bezwaar.

Verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens in de zin van bepalingen uit de privacywetgeving is:

Stadtwerke Nettetal GmbH, Leuther Str. 25
41334 Nettetal
tel. +49(0)2157 1205 0, fax +49(0)2157 1205 129
e-mail: service@stadtwerke-nettetal.de

1. Gegevensregistratie en -gebruik

U kunt onze websites in principe anoniem bezoeken. We ontvangen enkel anonieme data (website van waaruit u bent doorgelinkt, IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek). Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden en voor de optimalisatie van de website gebruikt. We vergelijken deze data niet met andere gegevensbronnen en voegen deze niet samen.

Zodra de gebruiker, bijvoorbeeld bij de online-aankoop van een cadeaubon voor een saunabezoek of wellnessbehandeling van FINLANTIS, vrijwillig persoonsgegevens (persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld, dus onder andere informatie die eventueel ook in combinatie met andere gegevens tot een persoon kunnen worden herleidbijv. naam en adres) invult, worden deze gegevens opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de bestelling. De gegevens worden alleen gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van reclame voor andere producten, als de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend conform de wettelijke regels van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de gegevensbescherming) en Telemediengesetz (Telemediawet) gebruikt.

De data worden niet doorgegeven aan derde, tenzij

  • dit voor het nakomen van contractuele plichten noodzakelijk is,
  • de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven,
  • er een bevel van overheidswege danwel juridisch bevel is uitgevaardigd

2. Herroepingsrecht en bezwaarmaking

De gebruiker kan in de toekomst te allen tijde bezwaar maken tegen de registratie, verwerking en het gebruik van de gegevens conform paragraaf 1. Verder kan hij zijn conform paragraaf 1 gegeven toestemming op elk moment in de toekomst herroepen. Het bezwaar danwel de herroeping dient schriftelijk of per mail aan service@stadtwerke-nettetal.de kenbaar te worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor zover de gebruiker ons hiervoor vooraf toestemming had gegeven.

Voor zover het bezwaar hierop betrekking heeft, worden de persoonsgegevens van de gebruiker door ons gewist, tenzij deze voor de motivering, inhoud of wijziging van de overeenkomst noodzakelijk is of ten behoeve van facturatiedoeleinden opgeslagen moeten worden. Verder worden de gegevens niet gewijzigd, als dit in strijd is met wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

3. Cookies

We gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Ze worden gebruikt voor de herkenning van de internetbrowser en om te analyseren welke sites u heeft bekeken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

4. etracker

Op deze website worden met behulp van technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) ten behoeve van marketing- en optimalisatiedoeleinden data verzameld en opgeslagen. Op basis van deze data kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt (zie ook paragraaf 3).

De met behulp van etracker-technologieën verkregen data worden zonder de expliciet gegeven toestemming van de user niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Tegen de dataregistratie en –opslag kan te allen tijde hier bezwaar worden gemaakt.

5. Social Plug-Ins

We gebruiken op onze website plug-ins van het online netwerk 'Facebook'. Exploitant van dit netwerk is Facebook Inc.; 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). De plug-ins zijn een button met de aanduiding 'vind ik leuk' en rondom het logo van Facebook Inc. – een witte 'f' tegen een blauwe achtergrond.

De plug-in is niet actief. Dat betekent dat er tijdens een bezoek aan onze website niet automatisch gegevens aan Facebook worden doorgestuurd, ook niet als de gebruiker tijdens het bezoek aan onze website tegelijkertijd bij Facebook is aangemeld (ingelogd). Door het aanklikken van de plug-in wordt deze geactiveerd en de gebruiker geeft toestemming voor het maken van verbinding met de server van Facebook. Met een tweede klik kan de gebruiker FINLANTIS op Facebook aanraden, deze informatie wordt doorgestuurd aan Facebook. Als de gebruiker ten tijde van de activatie van de plug-in al op Facebook is aangemeld (ingelogd), leidt de activatie van de plug-in direct tot het doorsturen van de aanbeveling aan Facebook.

Meer informatie over de omvang en het doel van de registratie en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook alsmede informatie over de instellingen van Facebook-gebruikersprofielen ter bescherming van de privacy is te vinden op: http://www.facebook.com/policy.php

6. Links

Dit privacy statement is van toepassing op de inhoud van deze website. Voorzover onze website links naar externe websites bevat, is dit privacy statement daarop niet van toepassing.

7. Recht op inzage, rectificatie, wissen en het blokkeren van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op gratis informatie rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen bijv. BDSG, TMG alsmede, met ingang van 25-05-2018, – in het bijzonder conform art. 15 DS-GVO) over de over hem opgeslagen gegevens alsmede evt. op correctie, verwijdering of blokkering. Daartoe kunt u een mail sturen naar service@stadtwerke-nettetal.de. De informatie wordt naar voorkeur per schriftelijk of per mail verstrekt.

Neem voor verdere vragen over gegevensbescherming contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Stadtwerke Nettetal GmbH: Bernd Buzalski, E-Mail: datenschutzbeauftragter@stadtwerke-nettetal.de, Telefon: ++49 2157 1205-117

8. Databeveiliging

Onze website voldoet aan de meest actuele technische voorwaarden. Uw gegevens worden door middel van SSL versleuteld en aan ons doorgestuurd. Onze website is door technische maatregelen beschermd tegen beschadiging en onrechtmatige toegang.

Nettetal, den 24. Mai 2018

Der Betriebliche Datenschutzbeauftragte
Stadtwerke Nettetal GmbH

Einverstanden

Om onze website gebruiksvriendelijker te maken, maken we gebruik van cookies. Met het gebruik van de website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in het privacy statement